Drogy

3. března 2007 v 20:45 |  Drogy

3. Zástupci drog

Drogy se dají v zásadě rozdělit na drogy alkoholového a nealkoholového typu.

3.1 Alkohol

Alkohol je jednoduchá chemická látka, která snadno proniká k různým orgánům včetně mozku. Její obsah v alkoholických nápojích kolísá zhruba od 2-3% do asi 40%. Alkohol je pro děti a mladistvé mnohem nebezpečnější než pro dospělé. Jejich játra nejsou schopná ho odbourávat v takové míře jako u dospělých a navíc mají menší tělesnou hmotnost. Alkoholické nápoje u mladých lidí zvyšují nebezpečí jaterních onemocnění, vysokého krevního tlaku, onemocnění trávicího ústrojí, nervového systému a duševních chorob. Ve Spojených státech nebo v Japonsku je povoleno podávat alkoholické nápoje až od 21 let, ve Švédsku od 20 let. U nás byla tato věková hranice stanovena na 18 let a ani to se nedodržuje.
3.2 Drogy nealkoholového typu lze rozdělit do 6 skupin:

1) KONOPÍ (CANNABIS)

Drogy jsou produktem rostliny cannabis sativa indica tj. indického konopí. Účinek drogy působí látka tetrahydrocannabinol, zkráceně THC.

Představitelé:

marihuana
- marihuana ("marjánka" , "tráva")
Droga se z těla vylučuje jen velmi pomalu, má tendenci se ukládat v tukové tkáni. Po vykouření jedné cigarety lze prokázat 40-50% THC v buněčných membránách po 4-8 dnech, 10-20% drogy po 30 dnech a 1% dokonce po 48-138 dnech. Při pravidelném ¨ zneužívání se droga hromadí v těle.

Formy:

Vyskytují se ve formě listů, semínek, kousků tmavohnědé pryskyřice (hašiš), jako tmavá olejovitá tekutina (hašišový olej), mohou být i ve formě různých cukrovinek nebo pečiva.

Užití:

Užívají se buď kouřením ("joint" nebo dýmka) nebo ústy (pití odvarů-"čajíčky" nebo cukrovinky).

Příznaky požití:

Objevuje se nepřirozená veselost a rozjařenost, zarudlé oči, rozšířené zornice, zrychlený tep, zvýšená chuť k jídlu, pot páchne po spáleném listí nebo trávě.

Rizika:

Zhoršení postřehu, pozornosti a prodloužení reakčního času po intoxikaci. Při chronickém užívání vznik psychické závislosti, poruchy nálady, "flashbacky" (=opakované prožitky účinku drogy bez jejího nového požití, a to i za delší dobu), poruchy paměti, chronické záněty sliznic a spojivek,neplodnost, riziko poškození plodu, poruchy imunity organismu, poruchy tvorby krve, rakovina p1ic.

2) OPIÁTY (OMAMNÉ LÁTKY)

Opiáty jsou nejrozšířenější drogy na celém světě. Jedná se o alkaloidy obsažené ve ztuhlé šťávě z nezralých makovic.

Představitelé:

- morfin
- heroin ( "herák" , "háčko" )
heroin
- kodein ( "káčko" )
- braun ("béčko" , "špína" - jde o směs derivátů kodeinu)
Zneužívá se injekčně a vyvolává silnou závislost s výraznými odvykacími potížemi. - methadon
Objevují se diskuse o vhodnosti léčby methadonem. Methadon má mírnější, ale delší odvykací syndrom. Náhradní podávání je možné jako součást léčby u nejpokročilejších závislostí opiátového typu. Methadon se rozhodně nehodí pro ty, kdo drogy zkoušejí. U nich by se tak závislost vyvolala. Nehodí se ani pro lidi, kteří kombinují drogy různých skupin.

Formy:

Prášek bílé až hnědé barvy, tablety (léky s obsahem opiátů, kodein), roztoky v ampulích, nebo jako tekutiny ( hnědě zbarvený "braun").

Užití:

Užívány jsou kouřením, šňupáním, injekcemi (většinou nitrožilně).

Účinky:

Opiáty přináší uvolnění, uklidnění, bezstarostnost, příjemné prožitky, snižují a odstraňují bolest, navozují celkový duševní a tělesný útlum.

Příznaky použití:

Stav omámení, poruchy pohybové koordinace, zpomalené reakce, zúžení zornic ( "špendlíková hlavička " ). Při chronickém užívání je výtok z nosu, vodnaté oči, vyhublost, bledá kůže, stopy po vpichu (velmi často zanícené až charakteru boláků).

Rizika:

Nejzávažnějším rizikem je možnost předávkování, které může skončit smrtí. Je velmi rychlý vznik psychické a tělesné závislosti s těžkými abstinenčními příznaky, které mohou vypuknout velmi rychle (již za několik hodin po odeznění účinku drogy). Osobnost degraduje, chátrá, upadá.Objevuje se ztráta zájmů, časté je kriminální jednání (krádeže, agresivita). Muži trpí poruchami potence, ženy poruchami menstruace. Dochází k vážným poškozením mozku, jater, zánětům žil. Je velké riziko infekce při vzájemném půjčování si nesterilních jehel a stříkaček, např. žloutenky, AIDS.

3) STIMULAČNÍ LÁTKY

Různorodá skupina drog s převažujícím stimulačním (povzbuzujícím) účinkem.

Představitelé:

- kokain (koks)
Zájem o kokain v USA klesá, proto si obchodníci s drogami hledají nové trhy v Evropě. Kokain patří k nejnebezpečnějším drogám vůbec. Zneužíván bývá šňupáním, injekčně i kouřením. Při vysazení se neobjevují tělesné potíže, ale silná touha po droze a nepříjemné duševní stavy.
- crack
Slangový název pro hydrochlorid kokainu, který je při výrobě přeměněn na tzv. volnou bázi. Základní látka je smísena s toxiny a jinými nečistotami.Užívá se kouřením. Jeho nebezpečí spočívá v předávkování uživatele. Cena je podstatně nižší než u kokainu a účinek podstatně výraznější.
- amfetamin = psychoton
- pervitin = metamfetami (péčko, perník, piko, peří)
- efedrin
- preparáty snižující chuť k jídlu tzv. anorektika
(FENMETRAZIN, MIRAPRONT, DEGONAN)

Formy:

Různobarevné tablety, prášek (nejčastěji bílý) nebo krystalky (crack).

Užití:

Užívají se kouřením, šňupáním, injekcemi.

Účinky:

Mají povzbuzující účinek na tělesnou i psychickou činnost, zvyšují bdělost, snižují a odstraňují únavu a chuť k jídlu.

Příznaky požití:

Po požití se objevuje pocení, sucho v ústech, zvýšený krevní tlak, neklid, roztřesenost, rozšířené zornice. Při vyšších dávkách se objevuje úzkost, neklid, překotná činnost, nespavost, mravenčení a svědění (pocit hmyzu pod kůží - kokain). Objevuje se vztahovačnost, nadřazenost, náladovost, agresivita. Při chronických změnách sliznic chronická rýma provázená výpotkem nebo krvácením z nosu, poškození nosní přepážky (kokain), hubnutí, bledá kůže.

Rizika:

Vznik výrazné psychické závislosti (nedochází ke zvyšování dávek, ale droga je užívána častěji), jsou pocity pronásledování (stihoman), jsou poruchy paměti, agresivita, halucinace. Při velkých dávkách srdeční selhání a smrtelné otravy při předávkování.

4) HALUCINOGENY

Představitelé:

Syntetické látky
- LSD (kyselina, acid)
-trip (směs halucinogenů, nejčastěji obsahuje LSD)
- MDMA (estáze, Ecstasy)
Taneční droga, užívá se na party.
Přírodní látky
Jde o látky obsažené v některých kaktusech, houbách, rostlinách.
-mescalin - obsažený v některých kaktusech
-psilocybin a kyselina ibotenová - obsažené v nyní modní lysohlávce kopinatttté, dále pak v muchomůrce červené a muchomůrce tygrované.

Formy:

V distribuci jsou jako malé papírové čtverečky (lízátka) napuštěné tekutinou nebo gelem s drogou (LSD), dále jako tekutiny (čaje, odvary z přírodních drog) nebo v tabletách či kapslích (ecstasy).

Užití:

Ústy.

Účinky:

Způsobují poruchy vnímání různých smyslů, zejména halucinace (vnímání neexistujících podnětů, věcí). Někdy mají příjemný obsah, jindy naopak děsivé, nepříjemné, změněné prožívání skutečnosti včetně vlastní osoby. Časté jsou změny nálad, hlavně depresivní rozlady a nálady.

Příznaky požití:

Užití halucinogenů signalizují rozšířené zornice, zrychlený puls, zarudnutí v obličeji, někdy zvýšená tělesná aktivita.

Rizika:

Vznik psychické závislosti, poruchy sebeovládání, riziko přetrvávání psychické poruchy nebo její provokace (např. paranoidita). Objevují se flashbacky, po odeznění účinku drogy někdy přetrvávají depresivní stavy s rizikem sebevražedného chování. Po některých halucinogenech flashback nastává i dva roky po poslední dávce.

5) TLUMIVÉ LÁTKY

Představitelé:

Jedná se o pestrou skupinu látek. Zahrnujeme sem anxiolytika (léky proti úzkosti - např. Meprobamát, Diazepam), barbituráty (např. Fenobarbital), hypnotika (léky na spaní - např. Rohypnol, Noxyron), neopiátová analgetika (léky proti bolestem - např. Valetol, Alnagon), a sedativa (léky na zklidnění - např. Bellaspon.).

Formy:

V distribuci jsou jako různobarevné tablety, dražé, kapsle, ampule.

Užití:

Užívány jsou buď ústy (tablety) nebo injekcemi.

Účinek:

Navozují pocit uvolnění, ve vyšších dávkách celkový tělesný a psychický útlum.

Příznaky požití:

Po požití je patrné zpomalené myšlení, setřelá a zpomalená řeč, knedlíkovitý jazyk, otupělost, apatie, náladovost, opilé vzezření.

Rizika:

Vznik psychické a tělesné závislosti, možnost předávkování s následnou těžkou otravou, bezvědomím, smrtí. Při náhlém vysazení je riziko epileptických křečových záchvatů (hrozí zvláště u barbiturátů). Při chronickém užívání jsou bolesti hlavy, deprese, úzkost, agresivita.

6) TĚKAVÉ LÁTKY

Představitelé:

Jde o různé chemické látky - nejčastěji organická rozpouštědla, ředidla, lepidla, čistící prostředky (např. toluen, trichloretylen, benzín).

Formy:

Jsou ve formě roztoků v lahvích, v plechovkách nebo jako tuby s lepidly či spreje.

Užití:

Užívají se inhalací (čicháním, vdechováním) výparů, snaha o jejich koncentraci vede k inhalacím v omezeném prostoru (pod dekou, nasazováním igelitových sáčků na obličej, hlavu).

Účinky:

Projevují se psychickým útlumem, spavostí, obluzeností, poruchami vnímání (halucinace).

Příznaky požití:

Užití těkavých látek signalizuje chemický zápach z úst, dechu, šatů. Je opilé vzezření, zasněnost, zarudlé oči, rozšířené zornice, vyrážka a poleptání kolem nosu a úst, stopy chemikálií na rukou či oděvu.

Rizika:

Nejzávažnějším rizikem je možnost předávkování s následnou těžkou otravou končící někdy úmrtím (útlum dýchacího centra). Při chronickém užívání jsou poruchy orgánů (jater, mozku, plic, krve) a funkční poruchy (zhoršení paměti, zvýšená únavnost). Na některé těkavé látky vzniká psychická závislost.

3.3 JINÉ DROGY

Mezi drogy nelze řadit pouze tyto již zmiňované látky. Patří sem mnoho jiných látek, které lze považovat za drogy. Může to být tabák, káva, čaj či hrací automaty. Mnoho lidí by mohlo říci, že je to hloupost, ale představme si například kuřáka, který si nemůže zapálit (z jakéhokoliv důvodu). Je nervózní atd.

Tabák

Je pravda, že účinky tabáku se neprojevují tak rychle a dramaticky. Vzhledem k rozšíření kouření jsou pro společnost ohromné. Podle zahraničních zdrojů může být kolem 30% (tedy téměř třetina) rakovin způsobeno kouřením. Za účinky tabáku není zodpovědný jenom nikotin, ale také další škodliviny: dehty, kysličník uhelnatý a dokonce i takové látky jako kyanid, arsenid nebo formaldehyd. Typické příznaky u kuřáků začátečníků (bledost, studený pot, nevolnost, případné zvracení, závratě, bolesti hlavy, pokleslá nálada) jsou vlastně lehčí otravou nikotinem. Dlouhodobé účinky kouření tabáku znají lékaři už dlouho. Kromě zhoubných nádorů a srdečních onemocnění jsou to nemoci dýchacího systému, nemoci cév, poškození žaludku atd. Bez rizika nejsou ani pasivní kuřáci, tedy ti, kdo se zdržují v zakouřených prostorách, i když sami nekouří. To se týká zvláště dětí, jejich odolnost je menší. Hrozí jim záněty dýchacích cest a astma. Ten, kdo žije ve společné domácnosti s bezohledným kuřákem a sám nekouří, zatěžuje své tělo dávkou zhruba dvou cigaret za den.

Závislost na hracích automatech

Hráčství je v lidské společnosti známé od nepaměti, je staré jako lidstvo samo (hra v karty, kostky, ruleta). V posledním desetiletí se změnila forma her a nebývalou měrou vzrostl i počet lidí závislých na hraní - gamblerů.
Nemůžeme přesně určit, jak velké je procento gamblerů v současné populaci, po pomoci volají obvykle lidé až v krizových situacích. Věk gamblerů se pohybuje od školáků až po šedesátileté. Velikost proher je od několika tisíc až po statisíce, výhry občasné, celková bilance prakticky vždy negativní (převažují prohry nad výhrami).
Porucha spočívá v častém, opakovaném hraní, které ovládá život postiženého na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot a závazků. Postižení popisují intenzivní puzení ke hře, které lze těžko ovládnout. Toto puzení se často zvyšuje v dobách, kdy je život stresující.
Podstatné jsou osobnostní rysy hráče. Mají společnou potřebu, ale i schopnost riskovat, mají touhu po vzrušení ze hry, z osobnosti často vazařuje víra v osudovost výhry, do popředí vstupuje jejich já.
Původní motivací je téměř vždy naděje na velkou výhru, poté následuje potřeba vyhrát prohrané peníze zpět. Dalším motivem bývá často únik ze skutečného světa, únik do klamného světa fantasií a původní atmosféry hry - hrací automat je pak jen prostředek , podstatná a hlavní je však atmosféra a vzrušení kolem hry.
Na začátku stojí fáze výher a většinou úplně obyčejný člověk, jehož prostředky jsou minimální a najednou přijde k výhře, k penězům. Rituál začne nabírat tempo, postižený propadá hře a přes dlouhá, neúspěšná období již nedokáže přestat.
Gambler začíná hrát posléze i s penězi určenými pro rodinu, půjčuje si, zadlužuje se, ale pravý důvod finančních potřeb zastírá. Ztrácí pojem hodnoty peněz. Pokud něco vyhraje, prohrává tuto částku ještě týž den (v naději další výhry), v lepším případě v průběhu několika dalších dnů. Je podrážděným bezohledný k rodině, má většinou výčitky svědomí vůči vlastní rodině, v hraní však pokračuje dál. Zvlášť velcí mistři kamufláže končí ve vězení nebo si vezmou život. Tehdy již jde zpravidla o další fázi, tzv. fázi zoufalství. Ta je charakterizována trestnou činností (krádeže doma i v zaměstnání, zpronevěry), stále větším odcizováním ke komukoliv, panikou, sebevražednými pokusy, pokusy o útlum alkoholem, drogami.
Kromě chorobných hráčů jsou také hráči sociálně dobře adaptovaní, kteří mají své jednání pod kontrolou a hráči profesionálové, kteří hrají bez velkých emocí a vědí, jak na to. Ale i oni mohou skončit jako chorobní hráči, tedy špatně. Hrací automat může být pro určité osoby jejich osobní drogou.
V případě, že někomu hráčství přerůstá přes hlavu, měl by vyhledat ve svém vlastním zájmu co nejdříve pomoc lékaře - odborníka na závislosti a řešit svůj problém ve spolupráci s ním.
Mezi drogy se také řadí doping, o kterém často slýcháme ve sportu. Uvedla bych některé farmakologické prostředky, které jsou ve sportu zakázány.
Stimulancia: Cetrexin, Fenmetrazin, Kodynal, Solutan, Vicedrin, Coldrex atd.
Narkotická analgetika: Diolan, Dolsin, Valoron, Fortal
Anabolické látky: Stenolon, Agovirin, Vister, Proviron, Superanabolon atd.
Diuretika: Moduretik, Amiklaran, Furosemid
Peptidové hormony: Praedyn, Grorm, Eprex, Recormon, Nanormon
Částečně zakázány jsou následující skupiny látek:
Alkohol - zákaz se týká některých sportů
Marihuana - na žádost některých svazů může být zjišťována
Lokální anestetika - způsob použití a dávkování musí být oznámeno před dopingovou kontrolou
Kortikosteroidy - povolené použití může určit pouze lékař
Beta-blokátory - zákaz se týká některých sportů

4. Závěr

Podle mého úsudku jsou všechny tyto drogy nebezpečné, ale nejnebezpečnější jsou opiáty a těkavé látky, u nichž se těžko odhaduje dávka a snadno může dojít k předávkování. Každá droga ničí člověka a může to být jak po psychické stránce, tak i po tělesné stránce.
Drogy jsou látky, jež jsou schopné, u člověka dříve normálního, vyvolat v některých případech náruživou vazbu na drogu. Setkání s drogou projde u někoho bez vážnějších následků, někdy ale změní celý jeho život. S drogami je spojeno i mnoho vážných onemocnění jako je například žloutenka typu C, AIDS a jiné nemoci. Určitě závisí na každém člověku individuálně, zda drogy vyzkouší a jestli to nechá zajít tak daleko, aby si vypěstoval závislost na nich. Ale bohužel v dnešní době je těžké nesetkat se s drogami, jsou už téměř všude k dostání a člověk se nemusí nijak zvlášť snažit, aby si je sehnal. Dnes už s nimi má bohužel zkušenosti i velké procento dětí na základní škole.
Já osobně jsem se setkala s mnoha lidmi, kteří jsou nebo byli drogově závislí. Musím uznat, že po delší době jejich užívání se člověk opravdu změní k horšímu. Ale jsou i lidé, kteří s drogami dokázali přestat a nyní žijí úplně normálním životem a sami jsou rádi, že se jim podařilo zbavit se té závislosti. Závisí na tom, jak se s tím člověk dokáže vypořádat a také na jeho vůli. Každopádně, s drogami by si raději neměl nikdo zahrávat a rozhodně je nezkoušet jen z nudy, zvědavosti nebo proto, aby zapadli do party. Je mnohem snazší stát se drogově závislým než se později z této závislosti léčit.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Patres Patres | 19. dubna 2007 v 10:24 | Reagovat

Moc hezke,nezapomenul si tu na niec, mas to tu pekne a mel by si soutezit o nej blog,urcito by si to vyhrál.cao Patres

2 Tony Tony | 8. května 2007 v 10:14 | Reagovat

nj, fakt dobrý,máš to tu nejvíc vychytaný, a nikde ti nic nechybi! Jestly nějaka taková soutěž existuje,tak se doní vážně přihlas,protože to určitě vyhraješ!!

3 Ron Ron | 9. května 2007 v 21:31 | Reagovat

Máš to tu skvělí kámo,máš dobrej styl a hlavně na nic nezapomínáš,vážně to tady je good!

4 K.O.K.S.A. K.O.K.S.A. | 21. května 2007 v 23:04 | Reagovat

Evry body smoking marihuana!!!!

5 verishek xD verishek xD | 29. prosince 2007 v 14:41 | Reagovat

jj,hej ten zaver jesi to je z tvoji hlavy tak je to pjekny!!:-)

jinak jakože fakt s drogama si raci nezahravat je to svinstvo a vim o čem mluvím....

6 mgfdojtntcfgv mgfdojtntcfgv | 29. prosince 2007 v 20:54 | Reagovat

..

7 ee ee | 12. února 2008 v 22:20 | Reagovat

hey z trávy těžko uděláš čajíček...leda mlíko...protože thc se rozpouští v tucích...

a flashbacky jsou spíš u lsd ne??

8 Erny Erny | 5. března 2008 v 20:05 | Reagovat

LSD 4EVER !!!

9 karolin karolin | E-mail | 8. dubna 2008 v 18:12 | Reagovat

tripy.. "E".. =0)

10 pa&lu pa&lu | 18. dubna 2008 v 16:13 | Reagovat

vic obrazku min cteni:D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama